Performance Suspension

Set-up av din mc fjädring

Innan du ställer in ditt fjädringssystem

För att kunna köra som tävlingsföraren Harald Kitsch på vårt Buell ”Typhon” projekt, måste alla stötdämparparametrar stämma. Innan du ändrar på stötdämpare eller fjädern måste du alltid säkerställa:

 • Korrekt lufttryck i däcken (kolla på däcktillverkarens webbsida)
 • Styrhuvudlagret är går lätt och glappar inte
 • Hjullagren går lätta och glappar inte
 • Omlänkningssystemets lager går lätta och glappar inte
 • Svingarmens axel går lätta och glappar inte
 • Ram, svingarm, gaffelrör och -kronor är oskadade (olycka)
 • Alla fästen mellan motor/ram/fjäderelement är korrekt
 • Fjäderelementen är täta och i gott skick. Oljornas ålder?

Generella information och övervägande

Fjädrings- och stötdämpningssystemet har uppgiften att hålla hjulen på vägen under alla växlande fartförhållanden (körbanans karaktär – acceleration – bromsning). En för mjuk fjädring får motorcykeln att gunga fram och tillbaka, medan en för hård får motorcykeln att hoppa. Följande parametrar ställs in på fjäderben och gaffel (inte varje fordon/varje fjädringskomponent möjliggör alla inställningar):

 • Fjäderförspänning, inställning med haknyckel eller hydraulisk – påverkar den statiska negativfjädringsvägen – inte fjäderns hårdhet!
 • Returdämpning – påverkar utfjädringshastigheten
 • Kompressionsdämpning – påverkar infjädringshastigheten, indelad i LowSpeed (till 0,5m/s) och HighSpeed (0,5-4,5m/s)

Geometri och sänkning

Ofta görs ändringar i fjädringssystemets geometri utan att verkligen förstå vilka effekter det har. En sänkning av bakdelen exempelvis, ställer styrhuvudets vinkel flackare. En höjning av bakdelen ställer styrhuvudets vinkel brantare, likaså ifall gaffelkronan monteras lite längre ner på gaffeln. Därför borde fordonet sänkas komplett, både fram och bak, för att bibehålla dess grundläggande körbeteende.


Ifall du skulle ha råkat komma bort dig bland alla olika fjädringsinställningar, kan det vara lämpligt att återgå till dem ursprungliga inställningarna och börja om därifrån genom att ställa in stötdämpningssystemet systematiskt. Grundinställningar som exempelvis negativfjäderväg görs optimalt hemma. Dämpningen finjusteras genom upprepad körning på samma sträcka med så varierad belastning som möjligt. OBS! Ta hänsyn till punkterna ovan (lufttryck i däcken etc.)!


Statisk negativfjäderväg (N1) Bak

 1. Lyft motorcykeln komplett ur fjädrarna så att bakhjulet svävar fritt över backen.
 2. Mät avståndet mellan bakaxeln och en fast punkt på sätet eller bakre ramen. Detta avstånd kallas ”A” och A=100%.
 3. Ställ fordonet tillbaka på hjul, tryck ner bakdelen så att den fjädrar in och låt den fjädra ut igen. Mät återigen avståndet mellan bakaxeln och den markerade punkten på bakdelen. Detta avstånd kallas ”B”. Värdet för A minus värdet för B är lika med den statiska negativfjädervägen, N1.

Dynamisk negativfjäderväg (N2) Bak

Ställ fordonet på hjul, sätt föraren med full utrustning och den vanliga packningen i körposition (händer på styret och båda fötter på fotpinnarna – be en annan person att hålla i motorcykeln). En ytterligare person mäter samtidigt avståndet mellan bakaxeln och den markerade punkten på bakdelen, detta avstånd kallas ”C”. Värdet för A minus värdet för C är lika med den dynamiska negativfjädervägen, N2.

Statisk negativfjäderväg (N1) Fram

 1. Lyft motorcykeln komplett ur fjädrarna så att framhjulet svävar fritt över backen.
 2. Mät avståndet mellan framaxeln och en fast punkt på en av gaffelkronorna. Detta avstånd kallas ”A” och A=100%.
 3. Ställ fordonet tillbaka på hjul, tryck ner styret så att gaffeln fjädrar in och låt den fjädra ut igen. Mät återigen avståndet mellan framaxeln och den markerade punkten på gaffelkronan. Detta avstånd kallas ”B”. Värdet för A minus värdet för B är lika med den statiska negativfjädervägen, N1.

Dynamisk negativfjäderväg (N2) Fram

Ställ fordonet på hjul, sätt föraren med full utrustning och den vanliga packningen i körposition (händer på styret och båda fötter på fotpinnarna – be en annan person att hålla i motorcykeln). En ytterligare person mäter samtidigt avståndet mellan framaxeln och den markerade punkten på gaffelkronan, detta avstånd kallas ”C”. Värdet för A minus värdet för C är lika med den dynamiska negativfjädervägen, N2.

Det kan vara till hjälp att markera punkterna med en tejpbit eller en spritpenna, för att mojliggöra precisa och upprepbara mätningar.

Eftersträvade värden (standard för väg och race)

Fram:
N1 = 25-30mm vid 120-130mm fjäderväg
N2 = 35-40mm (N1 minus 10mm)
Bak:
N1 = 5-15mm vid 120-130mm fjäderväg
N2 = 30-40mm (ca. 1/3 av fjädervägen)

Ändringar av den statiska negativfjädervägen (N1) åstadkoms genom ändringar av fjäderförspänningen. Är N1 för lite = minska fjäderförspänningen. Är N1 för stort = öka fjäderförspänningen. Inställningen görs med haknyckeln eller med den hydrauliska justeringen, om en sådan finns.

Tumregel för statiska negativfjädervägen (N1)
Väg: ca. 10-15mm, racerbana: ca. 5-10mm, Enduro: ca. 20mm

Ändringar av den dynamiska negativfjädervägen (N2 med förare) bestäms av fjäderkonstanten.
Är N2 för lite = fjädern är för hård → minska fjäderkonstanten genom passande fjäder.
Är N2 för stor = fjädern är för mjuk → öka fjäderkonstanten genom passande fjäder.


Den statiska fjädervägen (N1) måste alltid ställas in först, först vid korrekt N1 kan den passande fjädern bestämmas. En fel fjäder (för hård/för mjuk) kan INTE korrigeras genom fjäderförspänningen!


Inställning av dämpningen

Först när både den statiska och den dynamiska negativfjädervägen är korrekt justerade, kan du börja med inställningen av retur- och kompressionsdämpningen.

Börja i mittenställningen på alla inställningar för retur- och kompressionsdämpning: OBS! Vridning medurs (”inåt”) ökar vanligtvis dämpningen, medan vridning moturs (”utåt”) minskar vanligtvis dämpningen. Beakta tillverkarens beskrivning/märkning!

Ställ fordonet på hjulen (låt en hjälpare hålla motorcykeln i balans exempelvis vid styränderna utan att påverka fjädringen). Tryck motorcykeln nedåt i dess mitt (tank/säte så att den fjädrar in jämt, både fram och bak) och låt den fjädra ut snabbt. Det eftersträvs att motorcykeln fjädrar in utan onödig dämpning (sensibelt svar) och fjädrar ut så kontrollerat och snabbt som möjligt (inom tiden det tar att säga ”tusenett”), samt att den normaliserar sig genast utan att ”gunga efter”.


Principiellt ska bak och fram justeras likartat för synkron in- och utfjädring samt dämpningsbeteende. MEN: gaffeln ska alltid fjädra ut lite snabbare än bakdelen, ALDRIG tvärtom!


Returdämpningen påverkar UTFJÄDRINGEN
Kompressionsdämpningen påverkar INFJÄDRINGEN

OBS! Inställningen för High- och LowSpeed av kompressionsdämpningen borde inte ligga ifrån varandra längre än 5 ”klickar”.

Nu gäller det att fastställa dem optimala inställningarna genom att köra möjligen samma sträcka. Ändra så lite som möjligt (1-2 klickar) och alltid endast en parameter åt gången. Genomför ändringar på gaffeln (om retur- och kompressionsdämpning finns på båda sidor) alltid på båda rör. Skriv alltid ner alla ändringar och jobba systematiskt.

Tips:
Hojen slår igenom: Öka kompressionsdämpningen
Hojen känns hård: Minska kompressionsdämpningen
Hojen känns mjuk: Öka kompressionsdämpningen
Hojen känns gungig: Öka returdämpningen
Hojen känns oprecis: Öka returdämpningen
Hojen känns hård: Minska returdämpningen

Om hela fjädervägen på gaffeln eller stötdämpare används kan du enkelt fastställa genom att sätta fast buntband som markering. Sätt buntbanden så nära utfjädringssidan som möjligt innan du kör motorcykeln en sväng. Efter farten ska buntbanden ha skjutits åt infjädringssidan och de borde vara så nära stoppet som möjligt utan att fjädringen slår igenom, för att utnyttja så stor fjäderväg som möjligt.

Fel fjäderkonstant, fel oljeviskositet/-nivå eller en ej passande hydraulisk setup kan inte alls eller bara väldigt begränsat åtgärdas genom föregående inställningar. WILBERS fjäderelementen som vi levererar justeras i förväg efter dina uppgifter (förarvikt, körstil, användningsområde etc.) och både negativfjädervägen och justerområdet ställs in så de borde passa den planerade användningen.